Amager-Øbro Taxi neutraliserer 6.000 tons CO2 på årsbasis

Hør indslag på Danmarks Radio

 

Amager-Øbro Taxi var det første taxiselskab i Danmark, der CO2-neutraliserede taxikørslen.

Det betyder, at når du vælger at køre med Amager-Øbro Taxi, så garanterer selskabet for, at den CO2-belastning, som taxikørslen giver, bliver beregnet og efterfølgende reduceret i konkrete, verificerede klima-projekter som ellers ikke ville blive gennemført uden finansieringen fra Amager-Øbro Taxi. På den måde opnås balance.

Derfor skal du se efter ”CO2 neutraliseret transport”, når du vælger en taxi på gaden, eller når du ringer efter en taxi. De vogne, der er med i ordningen, kører med tydelig skiltning både uden på taxien og inden i den.

Thomas R. B. Petersen, direktør i Amager-Øbro Taxi, fortæller om baggrunden for at gå med i ordningen:

Taxibranchen bliver ofte beskyldt for at være ligeglade med miljøet, fordi vi kører rundt i store flotte biler, og kører meget. Og det er også rigtigt! Vi er jo meget synlige og vores kørsel forårsager ca. 500 tons CO2 pr. måned. Desværre findes der reelt set ikke el-biler, der kan erstatte vores taxiflåde - endnu.

Tilsvarende muliggør forsyningsnettet ikke, at vi kan køre på bio-gas og andre mere miljørigtige alternativer til diesel og benzin - endnu. Derudover skulle der bruges ufatteligt mange penge, hvis hele vognparken skulle udskiftes før tid. Disse erkendelser fik os til at søge efter en måde, hvor vi kunne blive mere miljørigtige, eller mere korrekt, klimarigtige, på den korte bane.

Vi beregner vores forbrug ud fra at vores vogne kører ca. 100.000 km. om året i gennemsnit. Alle CO2-neutrale vogne er klassificeret efter Energiklasse og dermed antallet af liter brændstof pr. kilometer. Det giver et ca. tal for det samlede brændstofforbrug, og dermed mængden af CO2, som vognene i selskabet udleder. Nemlig ca. 6.000 tons om året.

Hvert halvår indsendes oplysninger til revisionsselskabet Deloitte om hvor mange vogne, der er tilmeldt ordningen og dermed hvor mange tons CO2, der udledes. Dette antal skal så reduceres i udledningen andre steder. Til det formål har vi valgt at støtte de internationalt anerkendte Gold Standard-projekter. Gold Standard blev i sin tid startet af bl.a. WWF. 

Gold Standard-projekter er nøje verificeret af uafhængige auditører og projekterne udmærker sig ved sikkerhed for, at såfremt projektet ikke blev gennemført, da ville CO2-reduktionen ikke ske af sig selv. Udover valget af Gold Standard har vi også lagt nogle yderligere kriterier, heraf kan bl.a. nævnes: 

- Vores projekter er nøje udvalgt for deres sociale effekt i de områder, hvor de gennemføres (eks. går flere projekter ud på at opsætte energieffektive komfurer hos familier, der laver mad ved åbent bål. Herved spares meget brænde, familierne slipper for røgforgiftning og der skabes arbejdspladser). 

- Vi vælger kun projekter udenfor Europa og Asien, nemlig Afrika. Det sikrer, at vi ikke bare fritager de pågældende landes regeringer for opgaven med at nå de mål, som de selv har bundet sig til. 

- Af andre væsentlige kriterier kan nævnes, at vi kun går ind i projekter, som vi kan følge nøje og som gennemføres af anerkendte organisationer og NGO’ere.

Incitament til at anskaffe miljørigtige biler

Det er aftalt med Deloitte og ordningen CO2 neutraliseret transport, at den enkelte vognmand betaler til CO2-neutraliseringen, afhængig af hvor mange km. pr. liter hans vogn kører. Kører vognmanden med en stor vogn med få km pr. liter, så betaler han mere end den vognmand som kører i en med bedre dieseløkonomi. Det giver vognmanden et incitament til at skifte til en mere miljørigtig taxi næste gang, han skal ud og investere i en ny taxi. På den måde vil selskaberne – på en økonomisk rentabel og forsvarlig måde – kunne udskifte deres vognparker, men allerede nu reducere CO2-udledningen.

Det er kunden der efterspørger en CO2-neutral taxi

Når du bestiller en CO2-neutral taxi hos et af selskaberne, så sender de den nærmeste CO2-neutrale taxi. Så du er selv med til at få endnu flere taxier til at tilmelde sig ordningen, når de oplever, at kunderne efterspørger CO2-neutralitet i deres taxikørsel.

Hvordan får man en CO2-neutral taxi?

 

 

  

Amager-Øbro Taxi              
Telefon 32 51 51 51                       

 

Du kan også kontakte Amager-Øbro Taxi for at få en fast aftale, hvor du kan bestille taxien over internettet eller med en såkaldt Autobooker, så du bestiller din CO2-neutrale taxi uden ventetid i telefonen.

Det er din efterspørgsel efter CO2-neutrale taxier, der skaber successen!

Deloittes kontroller for Amager-Øbro Taxi og Vest-Taxa offentliggøres på denne hjemmeside. Se seneste kontrol her.